პროდუქტი #23

დასახელება : ბეს-ბის

გამოიყენება პეჩენიებისთვის და ვაფლის კრემისთვის