პროდუქტი #25

დასახელება : ბიზიმ ფოგაჩა

გამოიყენება პეჩენიების და ბულკებისათვის.