პროდუქტი #30

დასახელება : დილა ბორექი

სპეციალური მცენარეული მარაგარინი ფენოვანი ცომისათვის,ცხიმიანობა 82%