პროდუქტი #40

დასახელება : საკონდიტრო სოდა (რაზრიხლიტელი)

საკონდიტრო სოდა (რაზრიხლიტელი)
ძირითადათ გამოიყენება ბისკვიტის, კექსის და რულეტის დასამზადებლად

დაშვებულია დამატება მთლიანი მასის 6%-მდე